Kodeks etyczny

Kodeks etyczny terapeutów terapii Techniki Bowena w Polsce

  • Zapoznam się i będę przestrzegać Kodeksu Etycznego Postępowania Terapeuty Techniki Bowena najlepiej jak potrafię.
  • Będę wykonywać Bowen Technique dokładnie, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, starannie i delikatnie oraz zgodnie z filozofią Bowena- twórcy tej techniki.
  • Będę z szacunkiem podchodzić do moich klientów.
  • Będę korzystać z mojej wiedzy i umiejętności, aby wspierać moich klientów w ich procesie dochodzenia do homeostazy/równowagi emocjonalnej i fizycznej.
  • Będę szanować prostotę i siłę techniki Bowena.
  • Będę przedstawiał technikę Bowena jako alternatywę wspierającą powrót do równowagi klienta, a nie jako leczenie każdej choroby czy dolegliwości.
  • W każdym przypadku będę klientowi sugerował konsultację lekarską.
  • Szanując mądrość i wyjątkowość techniki Bowena zobowiązuję się do wykonania w tym samym dniu tylko procedur w/w techniki.
  • Zobowiązuję się do rozwijania swoich umiejętności i wiedzy w odniesieniu do Techniki Bowena, przestrzegając wytycznych dla ciągłej edukacji .
  • Będę współpracować w każdym dochodzeniu etycznym zleconym przez Stowarzyszenie Bowtech Polska i zgłoszę do Stowarzyszenia jakiekolwiek działania lub praktyki, które wyraźnie naruszają zasady postępowania Terapeutów Terapii Bowena.

Ze zmianami – sierpień 2020
Agnieszka Gierłowska – Prezes Stowarzyszenia Bowtech Polska

Skip to content