Szkolenie RODO 2020

Drodzy Terapeuci!
Od maja 2018 roku jesteśmy zobligowani tajemniczą ustawą RODO do administrowania
i przechowywania danych osobowych naszych pacjentów/klientów.
Szkolenie jest skierowane do terapeutów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Bowtech Polska.
Szkolenie uwzględniające specyfikę naszej pracy przygotowała p. Ewa Wilińska, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu przepisów i ochronie danych osobowych, ponieważ w ramach wdrożenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w jednostkach organizacyjnych, opracowała regulacje wewnętrzne oraz przeprowadziła szereg szkoleń
z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, między innymi w:
Ministerstwie Infrastruktury,
Biurze Rzecznika Praw Dziecka
oraz w wielu organizacjach prywatnych.
Obecnie jest naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Ministerstwie Infrastruktury oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

Szkolenie będzie wyglądało następująco:
– rekrutacja : drogą mailową na adres stowarzyszenia z podaniem swoich danych imię/imiona nazwisko, adresu mailowego na który przesłać materiały szkoleniowe oraz niezaleganie z opłatą składek (historia przelewów )- formularz zgłoszeniowy na stronie
– termin nadsyłania zgłoszeń – do 10.04. 2020
– wpłata na konto Stowarzyszenia 10 zł z dopiskiem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia.
Ta kwota pokryje koszt druku certyfikatu i opłaty przesyłki.
– szkolenie rozpoczyna się od 15.04.2020
– po dokonaniu w/w czynności otrzymacie materiały szkoleniowe na swoją skrzynkę mailową.
– następnie otrzymacie krótki test, w celu zweryfikowania waszej wiedzy i po przesłaniu wypełnionego testu oraz po pozytywnej weryfikacji przez p. Ewę- otrzymacie certyfikat.
– całość szkolenia i weryfikacji do 30 maja 2020.
Zapraszamy do uzupełnienia swojej wiedzy i kwalifikacji z zakresu RODO

Zarząd
Stowarzyszenia Bowtech Polska