Komunikat dla Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że Walne Zgromadzenie czlonków naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 12-14.04.2024r (piątek- niedziela) w Górze, k/Wejherowa. 

Szczegóły zostaną wysłane członkom stowarzyszenia e- mailem do dnia 10 marca br.

Jeżeli podany nam adres e- mail uległ zmianie, prosimy o jego niezwłoczną aktualizację na adres: stowarzyszenie@bowtechpolska.pl

Zarząd

Skip to content