Deklaracje

Członek zwyczajny

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Bowtech Polska pobierz poniższą deklarację, wypełnij czytelnie (drukowanymi literami) i prześlij skan deklaracji i dyplomu Terapeuty Techniki Bowena oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki (za miesiąc w którym składana jest deklaracja) na mail:
stowarzyszenie@bowtechpolska.pl
W tym samym mailu należy podać dane gabinetu (w szczególności: województwo, nazwa, adres, telefon, adres email, strona www, profil/fan page na portalu społecznościowym itp.) do zamieszczenia w spisie terapeutów na stronie Stowarzyszenia. 

Regulamin oplacania składek członkowskich.

  1. Składka roczna w wysokości 240 zł płatna do ostatniego dnia marca danego roku
  2. Składka roczna w dwóch równych ratach:

120 zł płatne do ostatniego dnia lutego danego roku

120 zł płatne do ostatniego dnia  sierpnia danego roku

  1. Osoby przystępujące do stowarzyszenia w trakcie trwania roku wnoszą opłatę jednorazową w wysokości 20 zł za każdy miesiąc do zakończenia roku, począwszy od kolejnego miesiąca po dacie złożenia deklaracji.

Prosimy o wybranie dogodnej dla siebie opcji wpłaty i przestrzeganie terminów wpłat. 

Skip to content