Deklaracje

Członek zwyczajny

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Bowtech Polska pobierz poniższą deklarację, wypełnij czytelnie (drukowanymi literami) i prześlij skan deklaracji i dyplomu Terapeuty Techniki Bowena oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki (za miesiąc w którym składana jest deklaracja) na mail:
stowarzyszenie@bowtechpolska.pl
W tym samym mailu należy podać dane gabinetu (w szczególności: województwo, nazwa, adres, telefon, adres email, strona www, profil/fan page na portalu społecznościowym itp.) do zamieszczenia w spisie terapeutów na stronie Stowarzyszenia. 

Składkę członkowską w wysokości 20,00 zł należy wpłacać na konto Stowarzyszenia podane w deklaracji członkowskiej do 10-go danego m-ca, za który składka obowiązuje. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko członka oraz miesiąc (miesiące) za który dokonywana jest wpłata

Członek kandydat - dla studentów

Wysokość składki dla członka kandydata to 10 zł i należy wpłacać ją na konto Stowarzyszenia podane w deklaracji członkowskiej do 10-go danego m-ca, za który składka obowiązuje. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko członka kandydata oraz miesiąc (miesiące) za który dokonywana jest wpłata.

Skip to content