Wideo

Terapia Bowena: czym jest i jak działa? – rozmowa z Johnem Wilksem, starszym instruktorem techniki Bowena
Rozmowa z Theoklitos Tsallos, starszym Instruktorem techniki Bowena
Terapia Bowena i jej wielka moc – wywiad w Hanną Opiłą
Terapia Bowena – Carolyn Balckburn
Technika Bowena – Andrew Zoppos
Technika Bowena – plastrowanie