Kodeks postępowania

 • Terapeuci z szacunkiem odnoszą się do religijnych, duchowych, społecznych i politycznych poglądów wszystkich klientów, niezależnie od rasy i płci.
 • Terapeuci zachowują się w sposób profesjonalny, etyczny, uprzejmy i staranny w stosunku do swoich klientów.
 • Terapeuta techniki Bowena jest przeszkolony i przestrzega przepisów wynikających z ustawy RODO.
  W gabinecie jest zamieszczona w widocznym miejscu stosowna klauzula.
 • Terapeuta nie może wejść w jakąkolwiek relację seksualną klientem . Powinien chronić się przed każdym aktem, sugestią lub oświadczeniem, które mogłoby być błędnie interpretowane lub w inny sposób zawierało sugestie seksualne.
 • Terapeuta powinien dokładnie wyjaśnić na czym polega technika Bowena, jakie z niej płyną możliwe dla klienta korzyści terapeutyczne .
 • Osoby psychicznie niestabilne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, lub w stanie ciężkiej depresji, powinni być objęci szczególną troską. Warto zasugerować konsultacje z innymi specjalistami i z nimi współpracować.
 • Terapeucie nie wolno zanegować instrukcji lub zaleceń przekazanych klientowi przez lekarza.
 • Terapeucie nie wolno doradzać konkretnego przebiegu leczenia, tak jak i operacji czy dawkowania konkretnych leków. Decyzję w tym zakresie należy pozostawić klientowi w kontakcie z jego lekarzem.
 • W żadnych okolicznościach terapeuta nie może stawiać klientowi diagnozy medycznej.
 • Terapeuta nie powinien przepisywać środków leczniczych, ziół, suplementów, olejków itp, chyba, że jego dodatkowe przygotowanie zawodowe i/lub szkolenie uprawniają go do tego.
 • Terapeuta powinien wywiesić dyplom/dyplomy Australijskiej Akademii Terapii Bowena i Kodeks Etyczny Terapeutów Terapii Bowena Polska w miejscu/gabinecie gdzie wykonuje zabiegi.
 • Na życzenie pacjenta, przed rozpoczęciem terapii terapeuta powinien wyjaśnić wszystkie procedury jakie mogą być wykorzystane w procesie terapii, w tym czas trwania poszczególnych procedur, ich przybliżoną ilość i wysokość opłat za zabieg.

Ze zmianami – sierpień 2020
Agnieszka Gierłowska – Prezes Stowarzyszenia Bowtech Polska

Skip to content