Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.05.2022 – Ostrów Wielkopolski

Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bowtech Polska odbyło się dnia 14 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim. Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie od października 2019 do maja 2022.

Działania dotychczasowego Zarządu w składzie: Agnieszka Gierłowska (prezes), Agnieszka Alkess – Sośnicka i Tomasz Roguszewski zyskały przychylną ocenę gremium, co zostało potwierdzone uzyskaniem absolutorium przez wszystkich jego członków.

Część osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożyło rezygnację z pełnionych funkcji. Wobec powyższego podjęto uchwałę o powołaniu nowego składu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

W skład nowego Zarządu weszli:

  • Iwona Westfal – Prezes Zarządu
  • Ewelina Mazurkiewicz – Członek Zarządu,
  • Agnieszka Alkess-Sośnicka – Członek Zarządu,
  • Eliasz Matuła – Członek Zarządu,
  • Artur Rudko – Członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Marcin Czub,
  • Agnieszka Gierłowska,
  • Tomasz Roguszewski.

W toku obrad podjęto uchwałę o zmianie nazwy naszego stowarzyszenia z dotychczasowej Stowarzyszenie Bowtech Polska na Stowarzyszenie Terapeutów Techniki Bowena.

Nowy Zarząd podjął się przeanalizowania i opracowania zmian w statucie stowarzyszenia tak aby zapisy były jednoznaczne i w jasny sposób określały zasady funkcjonowania stowarzyszenia i jego członków.

Czas do ogłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym jest okresem przejściowym, w którym ustępujący zarząd przekazuje dokumenty i konieczne informacje nowemu zarządowi celem utrzymania płynności w działaniu stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy wszystkich członków stowarzyszenia, że e-mail:

stowarzyszenie@bowtechpolska.pl jest nadal aktualnym kontaktem z zarządem we wszystkich sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

Ostrów Wielkopolski 14.05.2022

Skip to content