Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.05.2022 – Ostrów Wielkopolski

Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bowtech Polska odbyło się dnia 14 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim. Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie od października 2019 do maja 2022. Działania dotychczasowego Zarządu w składzie: Agnieszka Gierłowska (prezes), Agnieszka Alkess – Sośnicka i Tomasz Roguszewski zyskały przychylną ocenę gremium, co zostało potwierdzone […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 14.05.2022 – Ostrów Wielkopolski

Drogie Terapeutki, Drodzy Terapeuci! Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZCS), które odbędzie się 14 maja 2022 r. w Hotelu Komeda w Ostrowie Wlkp., który mieści się przy ul. Ks. Kompałły 9. WZCS jest, według naszego Statutu, najwyższą władzą Stowarzyszenia,. Zgodnie z tym samym Statutem pierwszym, a więc najważniejszym obowiązkiem każdego członka jest brać czynny […]